1. Ingående av avtalet

Vid beställning får kunden en orderbekräftelse via e-post som sammanfattar den produkt som kunden har köpt. Avtalet bekräftas och godkänns av kunden när kunden har slutfört betalningen via webbplatsen

2. Handlingsplan och verktyg

Vid beställning får kunden en orderbekräftelse via e-post som sammanfattar den produkt som kunden har köpt. Avtalet bekräftas och godkänns av kunden när kunden har slutfört betalningen via webbplatsen

3. Förändringar

När länkarna har levererats görs inga ändringar av länkarna. Om kunden vill ändra sina länkar kommer Klikko att fakturera de timmar som lagts ned på detta. Timpriset är 750 DKK/h och kunden får alltid en uppskattning av tidsåtgången för godkännande innan Klikko påbörjar arbetet.

4. Konfidentialitet, lagring och utlämnande av uppgifter.

4.1 Under och efter samarbetet ska parterna behandla all information om varandra konfidentiellt och iaktta absolut tystnadsplikt när det gäller all information om den andra partens affärshemligheter, affärsidéer, affärsrelationer och andra konfidentiella frågor som de får kännedom om under avtalets förberedelse, ingående och fullgörande. När kunden ingår ett avtal med Klikko ApS godkänner han/hon att användas som en enkel referens.

4.2 Klikko ApS lagrar avtal, rapporter och, enligt Klikkos gottfinnande, material som används för detta, i 6 månader efter leverans.

4.3 Tillhandahållande av våra produktdata och information om arbetsprocesser till kunderna är förbehållet kunderna och får inte lämnas vidare till tredje part som anses vara konkurrerande företag.

5. Villkor, fakturering och uppsägning

5.1 Avtal som ingåtts med Klikko ApS om köp av länkar är kontinuerligt tills kunden säger upp avtalet, vilket kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klikko.dk. Klikko garanterar att länkarna kommer att vara aktiva i minst ett år, men Klikko kan inte garantera att länkarna kommer att vara aktiva för alltid. Klikko har ingen aktiv strategi för att ta bort länkar och gör sitt bästa för att se till att länkarna är online och aktiva så länge som möjligt.

5.2 Avtalet börjar först när betalningen har gått igenom och registrerats hos Klikkos bank.

6. Priser och betalningsvillkor

Alla priser är exkl. MERVÄRDESSKATT.

7. Garantier, klagomål, reservationer, ansvar och särskilda villkor:

7.1 Klikko garanterar inga specifika resultat, varken under eller efter samarbetet.

7.2 Om kunden vill åberopa en brist i samband med den köpta tjänsten ska kunden göra en skriftlig reklamation till Klikko ApS omedelbart efter att kunden har – eller borde ha – fått kännedom om bristen, annars förlorar kunden rätten till att bristen gäller. Reklamationer som lämnas in senare än 8 dagar efter inköpsdatumet anses inte komma i tid.